Radar-haavoittuvuuksien hallinta

F-Secure Radar on käänteentekevä alusta, jolla tunnistat ja hallitset sekä sisäisiä että ulkoisia tietoturvauhkia, raportoit riskeistä ja varmistat yrityksesi toiminnan säädösten mukaisuuden (kuten GDPR ja PCI) nyt ja tulevaisuudessa. Se paljastaa IT:n katvealueet ja niissä piilevät haavoittuvuudet sekä tietoturvauhkat skannaamalla koko mahdollista hyökkäyspinta-alaa. Paras tapa vastata kyberuhkiin on kartoittaa ja ennaltaehkäistä niitä jatkuvasti. Mikään muu teknologia ei ole tähän yhtä tehokas kuin haavoittuvuuksien hallinta.

KOKONAISVALTAINEN LÄPINÄKYVYYS

Kaikkien yritysverkossa tai siihen yhteydessä olevien järjestelmien, sovellusten ja tietovarantojen turvallisuuden tehokas kartoitus.

SUORAVIIVAINEN, TUOTTAVA TIETOTURVAN HALLINTA

Sano hyvästit tehottomuudelle ja huomaamatta jääneille tietoturvariskeille! Osoita nopeasti ongelmakohdat koko yrityksen verkossa tehokkaalla työnkululla, joka sisältää haavoittuvuuksien valvonnan ja automaattisesti ajastetut tarkistukset, sekä löydösten korjaamisen priorisoinnin niiden kriittisyyden mukaan. 

RISKIEN RAPORTOINTI

Tuota todellisuuteen perustuvaa raportointitietoa organisaation tietoturvan tilasta pitkällä aikavälillä. Raportit osoittavat yritysjohdolle, mikä merkitys tietoturvalla on liiketoiminnan jatkuvuuteen.

ALENTUNEET KULUT

Haavoittuvuuksien hallinnan avulla on mahdollista merkittävästi pienentää tietoturvan kuluja. On huomattavasti edullisempaa hallita tietoturvaa ennaltaehkäisevästi ja etukäteen kuin tietomurron ja sitä seuraavan kriisin sattuessa. Hyödyntämällä Radarin pilvipohjaista resurssointia voi kuluissa säästää vielä lisää. 

TIETOTURVAKARTOITUS - JK-CENTER KONSEPTI

Jätä tietoturva meidän huoleksemme - F-Secure Radar palveluna. Tietoturvakartoitus palvelussamme on kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1.
Asennamme kuukausihintaisen Radar-palvelun tutkimaan yrityksen IP-pohjaisten laitteiden tietoturvan jonka jälkeen laadimme selkeän raportin. Raportti käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Raportti on selkeästi jaoteltu kolmen alaotsakkeen alle joista käy ilmi seuraavaa: Suuren riskin omaava tietoturvauhka, korjattava viipymättä - Riskin omaava tietoturvauhka, suositellaan korjausta - Ei tietoturvauhkaa, ei korjattavaa. Kun kaikki korjaukset / muutokset on suoritettu pidämme päättöpalaverin. Palaverissa asiakas päättää jatkaako Radar-palvelua vai lopetetaanko palvelu.

Vaihtoehto 2. 
Haastattelemme asiakasta 30-kohdan tietoturvahaastattelulla ja selvitämme yrityksen tietoturvan myös muilta osiltaan kuin IP-pohjaisten verkkolaitteiden osalta. Laadimme selkeät toimintaohjeet yleisen tietoturvan osalta. Lisäksi toteutamme vaihtoehdon 1. mukaisen Radar-palvelun.  Tämän vaihtoehdon jälkeen yrityksellä on selkeät toimintaohjeet koko tietoturvan osalta.