Tehokas liiketoiminnantiedon hallinta ja raportointi - BI

Ovatko yrityksesi avaintiedot saatavilla? Ovatko raportit ajan tasalla vai päivitetäänkö niitä vain kuukausittain? Pääsetkö raporttien tietosisällön peruslukuihin käsiksi? Jos tietoa täytyy katsoa toisesta näkökulmasta, täytyykö jonkun tehdä uusi raportti?

Tiedonhallinnan ja raportoinnin (BI, Business Intelligence) ratkaisuiden avulla olennaiset raportit ja analyysit ovat helposti saatavilla. Saat paremman perustan oikeiden päätösten tekemiseen, toimintojen ohjaamisen ja hyvien strategioiden muodostamiseen. Vaikeatkin bisnespäätökset on mahdollista muuttaa numeroiksi tai graafeiksi.

Tyypillinen haaste on saada toiminnanohjausjärjestelmän sisältämä kaikki tieto keskustelemaan keskenään. Samalla kun tarvitset kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, asioiden syvempi ymmärtäminen lukujen tulkinnan avulla korostuu. Kun nämä asiat ovat kunnossa, aikaa vapautuu tiedon analysointiin, johtopäätöksien tekemiseen ja strategiseen suunnitteluun sekä kilpailuedun parantamiseen. 

Vahvista yrityksesi tiedonhallintaa Visman BI -ratkaisulla

  • Käytät aikasi raporttien tulkintaan, et niiden tekemiseen
  • Vahvistat kilpailuetua ja perustat päätökset oikeisiin tietoihin
  • Vaihdat näkökulmaa ja katsot asioita helposti toisesta perspektiivistä

Lue lisää