Jaa sisältö

Tarjoamme konsultointia lähtien tarvekartoituksesta ja ongelmakohtien määrittelyistä päättyen kokonaisvaltaisen IT-kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Ratkomme myös tarvittaessa yksittäisiä ongelmia tietotekniikan eri osa-alueilta.

Toteutuspalvelu

Onnistunut tietotekniikan käyttöönotto vaatii vahvaa osaamista sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja, olipa kyseessä sitten kokonaisjärjestelmätoimitus tai järjestelmän osana toimivien laitteiden toimitus.Yrityksen tarpeisiin valitut ratkaisut, tuotteet tai teknologiat on saatava käyttöön liiketoimintaa häiritsemättä.Hyvä suunnittelu, tehokkaat työmenetelmät ja vahva projektinhallinta varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kehittämispalvelut

Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuva liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Sama koskee tietojärjestelmiä, jotta niiden tarjoamat hyödyt liiketoiminnalle voidaan hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja jotta ne toimisivat mahdollisimman varmasti sekä optimaalisesti. Tietojärjestelmien kehittäminen ja teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen voi myös luoda yritykselle merkittävän kilpailuedun omalla toimialallaan. Kehittämispalveluiden avulla yritys voi saada tukea ja apua kulloinkin tarvittavaan osa-alueeseen juuri silloin kun sitä tarvitaan, tai pidemmän aikavälin yhteisenä projektina IT-kumppanin kanssa.

Koulutus

Tarjoamme koulutusta yksittäisille henkilöille ja pienryhmille. Tyypillisiä pienkursseja ovat olleet ohjelmistojen peruskäyttö (Windows, Office) ja verkkoympäristöjen hallinta. Koulutus voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa.

Jaa sisältö