Jaa sisältö

Räätälöidyt IT-ratkaisut sulautuvat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuva liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Sama koskee tietojärjestelmiä, jotta niiden tarjoamat hyödyt liiketoiminnalle voidaan hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja jotta ne toimisivat mahdollisimman varmasti sekä optimaalisesti.

Kartoituspalvelu

Kartoituspalvelulla selvitetään yrityksen tietotekniikkaympäristön nykytila liittyen työasemiin, palvelimiin, lähiverkkoon, tietoliikenneyhteyksiin, tietoturvaratkaisuihin, käytettäviin sovellusohjelmiin ja niiden lisensseihin. Kartoitus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Palvelun lopputuloksena on selkeä raportti laiteympäristön nykytilasta. Raportista käyvät ilmi havaitut ongelmat, kehitystarpeet ja ehdotukset tilanteen korjaamiseksi.

Suunnittelupalvelu

Tietojärjestelmien käyttöönoton ja toimivuuden kannalta hyvä suunnittelu on erityisen tärkeää. Suunnittelun avulla varmistetaan liiketoimintaa tukeva ja kustannustehokas laiteympäristö. Suunnittelupalvelun tuloksena saat selkeän ehdotuksen toimenpiteistä ja toimintavaihtoehdoista, joilla voit parantaa tietoteknisen ympäristösi toiminnallisuutta. Tavoitteena on varmistaa yrityksen IT-ympäristön kehittämispolku myös pitkällä tähtäimellä.

Hankintapalvelu

Tietotekniikkaan liittyvät hankinnat vaativat yhä enemmän aikaa. Eri vaihtoehtojen tunnistaminen, läpikäyminen ja kilpailuttaminen on haastavaa sillä hankinta- ja toimitusprosessi koostuu useista pienemmistä, toisiinsa vaikuttavista osa-alueista. Keskittämällä hankinnat yhteen paikkaan vältytään eri toimipisteiden tekemistä erilaisista hankinta- ja asennuspäätöksistä, vältetään ympäristön erilaistuminen ja siitä seuraava ylläpidon vaikeutuminen. Keskittäminen tuo kustannussäästöjä ei ainoastaan tehostuneen toimintatavan, vaan myös volyymiosto-etujen ja laitevakiointien kautta. Hankintapalveluun liittyy olennaisena osana tuotteiden toimittamiseen kuuluvat asennus-, asiantuntija- ja toimituspalvelut sekä vanhojen laitteiden kierrätyspalvelut.

Toteutuspalvelu

Onnistunut tietotekniikan käyttöönotto vaatii vahvaa osaamista sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja, olipa kyseessä sitten kokonaisjärjestelmätoimitus tai järjestelmän osana toimivien laitteiden toimitus.Yrityksen tarpeisiin valitut ratkaisut, tuotteet tai teknologiat on saatava käyttöön liiketoimintaa häiritsemättä.Hyvä suunnittelu, tehokkaat työmenetelmät ja vahva projektinhallinta varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kehittämispalvelut

Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuva liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Sama koskee tietojärjestelmiä, jotta niiden tarjoamat hyödyt liiketoiminnalle voidaan hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja jotta ne toimisivat mahdollisimman varmasti sekä optimaalisesti. Tietojärjestelmien kehittäminen ja teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen voi myös luoda yritykselle merkittävän kilpailuedun omalla toimialallaan. Kehittämispalveluiden avulla yritys voi saada tukea ja apua kulloinkin tarvittavaan osa-alueeseen juuri silloin kun sitä tarvitaan, tai pidemmän aikavälin yhteisenä projektina IT-kumppanin kanssa.

Koulutus

Tarjoamme koulutusta yksittäisille henkilöille ja pienryhmille. Tyypillisiä pienkursseja ovat olleet ohjelmistojen peruskäyttö (Windows, Office, tietoturva) ja verkkoympäristöjen hallinta. Koulutus voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa.

Konsultointi

Tarjoamme konsultointia lähtien tarvekartoituksesta ja ongelmakohtien määrittelyistä päätyen kokonaisvaltaisen IT-kehittämissuunnitelman tekemiseen. Ratkomme myös tarvittaessa yksittäisiä ongelmia tietotekniikan eri osa-alueilta.

Järjestelmien toimitus

Pystymme toimittamaan tietojärjestelmän "avaimet käteen" -periaatteella. Olemme toimittaneet kokonaisia järjestelmiä verkkokaapeloinnista alkaen. Hankkiessanne koko järjestelmän meiltä, pystymme tehokkaasti tukemaan teitä mahdollisissa ongelmatilanteissa, koska tunnemme toimittamamme järjestelmän perusteellisesti.

Varmistuspalvelut

Automaattinen varmuuskopiointiratkaisu on suunniteltu juuri pk-yritysten tarpeita varten. Ratkaisu on tarpeen, sillä tietojen katoaminen on yritysmaailmassa erittäin yleistä. tutkimusten mukaan suurimmassa osassa yrityksiä on koettu tiedonmenetyksiä ja yli kolmanneksessa yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes poikkeuksetta tiedonmenetyksistä koituu yrityksille tuntuvia taloudellisia vahinkoja.

Jaa sisältö