Ylläpito- ja asiantuntijapalvelut varmistavat yrityksen IT -järjestelmien sujuvan toiminnan ja nopean avun mahdollisissa ongelmatilanteissa.  

JK-Centerin IT -asiantuntijat ovat sopimusasiakkaan käytettävissä voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti.

Tuki- ja ylläpitopalvelu hyödyntää tukipalvelun järjestämisessä verkko- ja etähallintaohjelmistoja. Tarvittaessa asiantuntija tulee nopeasti paikanpäälle selvittämään ongelmatilanteen.

Tukipalvelu yrityksille

Tukipyynnön tekeminen on yksinkertaista. Olemme varanneet tukipalvelun käyttöön selkeät yhteydenottotavat.

Sopimusasiakkaalla on aina käytössä puhelinnumero, sähköposti ja verkko-osoite josta palvelun saa nopeasti mahdollisessa vikatilanteessa. Kaikki palvelupyynnöt kirjataan ja käsitellään luottamuksellisesti. Ongelmatilanteet selvitetään yleensä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Proaktiviinen asiakkaan IT -ympäristön seuranta ja valvonta

JK-Center huolehtii asiakkaan koko IT -ympäristöstä ja tietoturvasta. Asiakkaan IT -järjestelmää ja sen muutoksia seurataan 'proaktiivisesti' ja mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ennaltaehkäisevästi korjaamaan tukipalvelusopimuksen mukaisesti ennenkuin käyttäjä on edes huomannut vikaa! Näin asiakkaalla on aina käytössä toimiva IT -järjestelmä. Seurannan lisäksi IT -asiantuntijat tekevät sopimuksen mukaisesti tuki- ja huoltotoimenpiteet asiakkaan työasemiin ja muihin IT -laitteisiin.

Ohjelmistojen asennukset, päivitykset ja muutokset

JK-Center -tukipalvelu huolehtii ohjelmistojen ja laitteiden asennuksista, ohjelmistopäivityksistä sekä esimerkiksi muista tehtävistä muutoksista. Asiantuntijat hyödyntävät mahdollisimman paljon 'sarja' asennuksia jolloin jokaista työasemaa ei tarvitse käydä erikseen läpi. Kyseisen työtavan ansiosta saavutamme asiaakkaalle selkeän kustannussäästön. Työ suoritetaan sovittuna ajankohtana ja mahdolliset käyttökatkot suunnitellaan etukäteen asiakkaan kanssa.

Alla vertailutaulukko Ylläpito_Basic ja Ylläpito_Pro sopimuksille

     

Ylläpito  Basic

Ylläpito Pro

Vasteaika etänä työlle

 

 

24 h

4 h

Vasteaika paikanpäällä tehtävälle huollolle

3 vrk

24 h

N-able, etähallinta lisenssi palvelimille ja työasemille

ü

ü

Säännölliset huoltovälit IT-ympäristön laitteille

ü

ü

Palvelin tarkistetaan ja huolletaan kerran kuukaudessa

ü

ü

Tarvikehankinnat mahdollista tehdä ns. kuukausi koonnilla

ü

ü

Erikseen nimetty,  huolloista vastaava henkilö

 

ü

Erikseen nimetty varahenkilö ylläolevalle

 

ü

Yhteys ongelmatilanteissa huollosta vastaavalle

 

ü

Yhteys ongelmatilanteissa helpdeskiin

ü

 

Mahdollisuus mm. päivystys palveluihin

 

ü

Sopimus edellyttää IT-ympäristön säännölliset huollot

ü

ü

Sopimus edellyttää IT-ympäristön dokumentoinnin

ü

ü

IT-ympäristön vuosikatsaus yhdessä asiakkaan kanssa

 

ü